➤ I VÀ Y - CÁCH VIẾT THEO CHUẨN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT

Sách Giáo Khoa lớp 4 & 5 bộ môn KĨ THUẬT của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được tái bản các năm gần đây đang áp dụng cách viết I và Y theo đúng chuẩn chính tả tiếng Việt!


Bản chất vấn đề nằm ở chỗ quy tắc viết -I hay -Y theo chuẩn chính tả tiếng Việt đã được các nhà ngôn ngữ học lập ra và cụ thể hoá trong các bộ từ điển quốc gia; nhưng có lẽ các quy tắc này chưa đến được với công chúng vì chúng được diễn đạt với ngôn ngữ “ hàn lâm ”, với những khái niệm chuyên môn về ngôn ngữ học quá khó hiểu chăng?

Nếu tổng kết các quy tắc viết -I và -Y do các nhà ngôn ngữ học lập ra ( ở đây xét theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, ấn bản năm 2001 ), người viết nghiệm được rằng chỉ cần nhớ bốn nguyên tắc đơn giản để có thể thống nhất toàn bộ các trường hợp sử dụng -I và -Y.


I. NGUYÊN TẮC VIẾT TÊN RIÊNG:

Giữ nguyên gốc theo giấy tờ hay lựa chọn của chủ sở hữu. Ở khía cạnh này, không cần quá bận tâm việc chữ viết có đúng quy tắc chính tả thông dụng hay không, như “ Dy ”, “ My ”, “ Lynh ”, “ Huình Tịnh Của ”, “ Trần Huiền Ân ”, ... cũng giống như đối với các cách viết khác không có trong chuẩn chính tả tiếng Việt như “ Dzếnh ”, “ Dzoãn ”, “ Dzũng ”, “ Đăk Lăk ”, “ Bắc Kạn ”, ... Điều này cũng phổ biến trong cách đặt tên riêng ở nhiều nước trên thế giới.


II. NGUYÊN TẮC VIẾT LIỀN SAU PHỤ ÂM:

Khi viết liền sau một phụ âm thì luôn luôn dùng -I. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các từ không phải tên riêng, dù trước -I là phụ âm đơn hay phụ âm kép, bao gồm B-, CH-, D-, Đ-, G-, GH-, H-, K-, L-, M-, N-, NGH-, NH-, P-, PH-, R-, S-, T-, TH-, TR-, V-, X-.


III. NGUYÊN TẮC VIẾT LIỀN SAU NGUYÊN ÂM:

Khi viết liền sau một nguyên âm thì đọc thế nào viết thế ấy. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các từ không phải tên riêng, khi chữ -I hay -Y được viết liền sau các nguyên âm A-, Â-, O-, Ô-, Ơ-, U-, ƯƠ-.


IV. NGUYÊN TẮC VIẾT MỘT MÌNH:

Khi viết một mình để làm thành một từ, dùng Y cho từ Hán-Việt và I cho từ thuần Việt. Ví dụ, viết Y KHOA, THẾ, Ý KIẾN, ... nhưng sẽ là EO, Í ỚI, Ì ẠCH, ...

LƯU Ý: Các nguyên tắc 2 và 3 được xét theo chữ viết chứ không xét theo âm đọc, nên chữ -U- trong QU- được xếp vào nguyên tắc 3. Nguyên tắc này cũng sẽ giúp giải quyết các rắc rối về cách phát âm mà nhiều người nêu ra để “ làm khó ” cho việc chuẩn hoá cách viết -I và -Y ở các vị trí khác nhau trong từ, như: BÁI ≠ BÁY, HUI ≠ QUY, HỦI ≠ QUỶ, TÚI ≠ T= Q, QUYÊN = QUYẾT = QT, THÚI ≠ TH, THAI ≠ THAY, ...