➤ AMAZON - " WORK HARD. HAVE FUN. MAKE HISTORY. "

Một công ti thương mại điện tử đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ , được thành lập vào năm 1994. Lĩnh vực bán lẻ bây giờ đã không chỉ là nơi bán sách mà nó bán hầu như tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng , bao gồm cả các thiết bị gia dụng , thực phẩm , quần áo , và thậm chí cả các dịch vụ điện toán đám mây.

1. PRODUCTS AND SERVICES ( 1/3 )
↳ • Retail goods ⇗
↳ • Prime ⇗
↳ • Consumer electronics ⇗
↳ • Digital content ⇗
↳ • Games ⇗
↳ • Art ⇗
↳ • Video ⇗
↳ • Business ⇗
↳ • Drive ⇗
↳ • Private labels and exclusive marketing arrangements ⇗
2. PRODUCTS AND SERVICES ( 2/3 )
↳ • Studios ⇗
↳ • Web Services ⇗
↳ • New book content production ⇗
↳ • Donations ⇗
↳ • Local ⇗
↳ • Wireless ⇗
↳ • Fresh and Prime Pantry ⇗
↳ • Dash ⇗
↳ • Go ⇗
↳ • Supply ⇗
↳ • Video Direct ⇗
3. PRODUCTS AND SERVICES ( 3/3 )
↳ • Music Unlimited ⇗
↳ • Tickets ⇗
↳ • STEM Club ⇗
↳ • Books ⇗
↳ • Home Services ⇗
↳ • Destinations ⇗
↳ • Handmade ⇗
↳ • Inspire ⇗
↳ • Cash / Top Up ⇗
↳ • Merch ⇗
↳ • Other services ⇗